GR 92 / Etapa 21 / Bruguers - Garraf


GR92 / Etapa 21 / 15,373 Km 

Presentació: 
Excursió variada i de gran interès, de la que es podria fer una llarga llista d'al•licients. Ja en els primers passos entre Bruguers y el castell d'Eramprunyà es veu que s'ha encertat en triar l'excursió. Després venen Les Agudes, la vista breu però significativa sobre l'abocador de la Vall de Joan, la Morella (punt més alt del massís) i la Pleta, que és el Centre d'Informació del Parc Natural del Garraf, amb parada i visita "obligatòries". En l'agradable baixada cap a Garraf, el GR 92 recupera el seu esperit "Mediterrani", amb bona vista sobre el mar.
Recorregut:    Informació extreta de la FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya)


00,000km  0:00h
BRUGUERS (235 m).- Ermita de Bruguers; situada al peu del turó al cim del qual s'aixequen les restes del castell d'Eramprunyà. De l'esplanada que hi ha davant de l'ermita de Bruguers, i de cara al castell, es va pel camí normal d'accés al castell que surt per l'esquerra al costat d'una barana; a la dreta hi ha unes petites repre-sentacions dels Misteris de Glòria en ceràmica. Entrem en el Parc Natural del Garraf; el camí, molt popular i concorregut, puja per entremig de grans pedrots.

00,110km  0:02h
ROCA FORADADA.- A l'esquerra es pot veure el seu espectacular arc natural. El GR Segueix pujant, envoltat d'abundant vegetació, fent algunes giragonses i alternant els trams coberts d'abundosa vegetació amb altres d'oberts que ofereixen grans panoràmiques sobre la plana del delta del Llobregat. Convé anar pel camí i no inventar dreceres per a no erosionar el terreny.

00,555km  0:11h
Pla amb pins.- Situat al peu del castell d'Eramprunyà; es travessa i es puja en direcció a les restes del castell. Es deixa un dels seus murs a la dreta.

00,800km  0:16h
Bifurcació.- Es desemboca al bell mig d'un revolt de la pista que va des de la carretera de Be-gues fins al castell d'Eramprunyà; si es va a la dreta de seguida s'arriba a l'esmentat castell. Enfront hi ha una gran panoràmica amb la vall de can Perers amb la Morella (per on s'ha de passar) al fons i, més properes, les Agulles. El GR 92 va cap a l'esquerra tot baixant. Al davant, en primer terme, hi ha el turó de la Desfeta amb una torre de vigilància d'incendis al capdamunt. La pista passa per entremig dels marges de la capçalera del talús fet per salvar el petit fondal que separa el turó del castell del de la Desfeta; tombem cap a l'esquerra.

01,095km  0:20h
Bifurcació.- Es deixa el camí de la dreta que puja lleugerament cap a la carretera de Begues i se segueix pel de l'esquerra que segueix baixant amb suavitat vorejat de molts arboços.

01,543km  0:26h
Revolt.- Cap a l'esquerra de la pista per tal de travessar un escorrentiu d'aigües que baixa pel vessant del turó de la Desfeta.

01,662km  0:28h
Bifurcació.- Atenció! En trobar un petit xaragall es deixa la pista i se segueix per un co-rriol que puja per la dreta i que, en un primer tram, està envoltat d'a-bundant vegetació. Mirant enrera hi ha una bona vista sobre el castell de l'Eramprunyà. Després de pujar una estona el corriol planeja; a l'esquerra, a un nivell inferior, es pot veure-hi el corral de Passoles. Es va en direcció a les Agulles tot planejant o baixant amb suavitat; més endavant el corriol de-canta cap a la dreta.

02,330km  0:37h
Rocallís.- Hi ha la boca de l'avenc de l'Estrip, tapada amb una pedra. Una mica més enllà, després de fer un revolt cap a l'esquerra es passa pel costat de l'avenc de la Banya, que també té la boca tapada.

02,540km  0:40h
Rocallís.- Situat en un sortint de roca i corba del camí cap a la dreta en terreny obert. Des d'ací, enfront es poden veure les Agulles i, a l'esquerra, a l'altra banda de la vall de can Perers, un camp de tir. El corriol segueix pel vessant esquerre del fons del Masset que baixa de la Pleta tot passant pels peus de les Agulles.

3,094km  0:48h
COLLADA DE LA CLOTA (415 m).- Ampli coll situat al nord de les Agulles. Cruï-lla múltiple de camins i pistes. En aquest indret co-mença la variant GR 92-3 que va en direcció al Puig de la Mola i Olèrdola, el qual segueix per la primera branca de la dreta que puja lleugerament. A l'esquerra es deixa la pista que davalla per anar a passar pel peu de les Agulles. El segon camí de l'esquerra, poc fressat, puja per entremig del bosc i el segon de la dreta entra als camps que es veuen al davant. El GR 92 continua pel tercer camí de l'esquerra, que puja amb suavitat a l'altre costat de l'esplanada. Després de seguir un centenar de metres per aquest camí se'l deixa i es conti-nua per un caminet que puja per l'esquerra per entremig del bosc; a l'esquerra queden les restes d'un forn de calç. Més endavant es passa per entremig de marges mig derruïts.

03,367km  0:52h
Se surt a una pista que se segueix cap a l'esquerra tot pujant i tombant immediata-ment cap a la dreta. Més endavant, a la dreta, es veu la plana de Begues amb el poble al fons. La pista puja fent revolts.

03,811km  0:58h
Bifurcació.- Es deixa un camí no gaire definit a l'esquerra. Una mica més enllà la pista fa un gir cap a la dreta; just en acabar el revolt es deixa la pista i es conti-nua per un caminet que s'enfi-la per l'esquerra, tot pujant directament el turó, sud).

03,890km  1:01h
Creuament.- Se surt a una pista just en el punt on bifurca; es travessa la bifurcació tot deixant les tres branques de la pista i es continua pel camí que segueix pujant en la mateixa direcció que es portava. També es pot anar per la pista de l'esquerra.

03,926km  1:02h
Entroncament.- Se segueix una pista cap a la dreta tot pujant lleu-gerament. Atenció si es va en sentit contrari.

04,045km  1:04h
Final de la pista.- Es continua per un corriol en la mateixa direcció que es porta-va tot pujant.

04,273km  1:07h
Bifurcació.- Al capdamunt de la pujada. Cal seguir recte, en direcció sud. Per l'esquerra en cinc minuts s'arribaria al cim de les Agulles des d'on es pot contemplar una gran panoràmica. Poc més endavant es deixa a l'esquerra un camí carreter també en direcció a les Agulles. Un centenar de metres més endavant s'arriba a una bifurcació on se segueix cap a l'esquerra, sud, tot pujant lleugerament. Més enllà el camí planeja una mica i després comença a baixar; al davant es pot veure el cim de la Morella i les instal·lacions del radar situades en els turons veïns.

04,601km  1:12h
Bifurcació.- Es continuar pel camí de l'esquerra, menys fressat, que baixa en direcció al coll Sostrell, sud-oest. Es baixa amb fort pendent; a l'esquerra es pot veure la capçalera de la vall d'en Joan, ocupada per l'immens abocador d'escombraries.

04,912km  1:16h
Bifurcació.- S'arriba a un camí carreter més fressat que se segueix en la direcció que es portava, sud-oest, tot baixant. Poc després, es deixa un trencall i una torre elèctrica a l'esquerra.

05,235km  1:20h
COLL SOSTRELL (475 m).- Situat entre la Morella i les Agulles. Hi ha una bifurcació; la pista de la dreta baixa cap a la vall del Teix, el GR c continua per la de l'esquerra tot pujant lleugerament. Poc després es deixa un altre camí a la dreta.

05,352km  1:22h
Bifurcació.- Atenció! Es deixa el camí que segueix pujant pel vessant meridional de la Morella i cal enfilar-se per un camí que surt per la dreta en la direcció que es portava. Es puja amb fort pendent.

05,677km  1:28h
Final de la forta pujada.- Al davant, ja proper, es veu la Morella. Se segueix endavant, direcció sud, tot planejant a gran alçada pels vessants del turonet dels Costerets, veí de la Morella; es passa pel entremig dels rasclers característics de la zona.

06,020km  1:34h
Bifurcació.- Es deixa un corriol poc fressat a l'esquerra i es continua en la direcció que es portava. Una mica més endavant se'n deixa un altre, també a l'esquerra, i es canvia de direcció per anar cap a la dreta i emprendre la pujada dels últims metres del cim de la Morella.

06,488km  1:40h
LA MORELLA (594 m).- Vèrtex geodèsic; hi ha una creu. Majestuós cim del massís del Garraf amb molt bona vista en totes direccions, des de Barcelona a Vilanova i des del mar a Montserrat. El GR 92 baixa pel costat de la creu, tot deixant-la a l'esquerra. El corriol va decantant cap a la dreta.

06,668km  1:43h
Bifurcació.- S'arriba a un camí carreter que se segueix cap a l'esquerra, en la mateixa direcció que es portava, sud.

06,838km  1:45h
Bifurcació.- Es continua pel mateix camí. També es podria anar pel que va paral·lel de la dreta, traçat antic del GR 92.

07,423km  1:53h
Bifurcació.- Es pren una pista asfaltada cap a la dreta, sud-oest).

07,560km  1:55h
CORRAL DE CAMPGRÀS.- Queda una mica separat a la dreta, al peu del turó de l'Alzina Freda. S'entra a la gran dolina de Campgràs que es travessa en la direcció que es portava, sud.

07,720km  1:58h
Carretera asfaltada.- Cap a la dreta va a les instal·lacions de radar; el GR la segueix 10 metres cap a l'esquerra per tot seguit deixar-la i continuar per un corriol que surt per l'esquerra. Es passa pel costat de la boca d'un avenc i per sota d'una línia de conducció elèctrica.

07,872km  2:01h
Embut.- Format al voltant de la boca d'un avenc. El corriol el travessa i segueix en una direcció més o menys paral·lela a la de la línia de conducció elèctrica que s'ha travessat; es deixen trencalls laterals, poc fressats, que porten als nombrosos avencs de la zona.

08,115km  2:04h
Carretera asfaltada.- Se la segueix cap a l'esquerra tot baixant amb suavitat. A la dreta, als peus dels turons de la Baena i del Rascler hi ha el fondo del Pinxot, que més endavant rep el nom de Vallgrassa; al fons de la vall es pot veure la masia d'aquest nom, per on passa el GR 92-4.

08,507km  2:09h
Barrera.- A la carretera. Poc abans, a l'esquerra hi ha l'avenc del Llamp. Just després de travessar-la s'arriba a una bifurcació de la carretera situada en el Pla de Querol. Per la dreta comença el GR 92-4 en direcció a Vallgrassa, Jafra i Sant Pere de Ribes. El GR 92 segueix per l'esquerra en direcció a Castelldefels.

09,973km  2:25h
LA PLETA (350 m).- Centre d'informació del Parc del Garraf. Es deixa la carretera i es pren un camí carreter a l'esquerra. A partir d'aquí i dins del parc natural de Garraf, el GR 92 també està marcat com "Camí de les Costes", ja que coincideix amb aquest itinerari del parc.

10,123km  2:27h
Bifurcació.- Prendre a la dreta.

10,263km  2:29h
Carretera.- Es creua per un pas zebra i es segueix un camí en direcció a uns pins, sud.

10,471km  2:32h
Cruïlla.- Se segueix recte. De seguida s'arriba a una pista més ampla que es pren cap a la dreta. A l'esquerra es deixa la tanca d'una residència i cementiri de gossos. Vistes progressivament més properes sobre el mar.

11,037km  2:40h
PEDRERA.- Enorme, a l'esquerra, protegida per una barana. Es continua baixant, sempre a prop de la part superior de la pedrera.

11,794km  2:49h
Bifurcació.- Es deixa la pista, que segueix recte tot pujant, i s'agafa un camí carreter a la dreta. A la dreta queda una altra pedrera gegantina. Després d'un tram a peu pla i després de creuar per sota d'unes línies elèctriques, el camí comença a baixar suaument en grans llaçades cap a Garraf. Tram deliciós del GR 92.

13,520km  3:14h
Bifurcació.- En una corba a la dreta es deixa un camí que va recte i es segueix cap a la dreta.

14,481km  3:28h
Bifurcació.- Al costat d'una petita construcció, a sobre mateix de la carretera, es deixa un camí a l'esquerra i es segueix recte tot pujant; el camí va paral·lel a la carretera.

14,791km  3:32h
Carrer asfaltat.- Se'l segueix tot fent una gran corba a l'esquerra.

15,178km  3:37h
Carretera C-246.- Se segueix per la carretera cap a la dreta, direcció Sitges.

15,373km  3:40h
Per un pont es creua el Torrent de Garraf. A l'esquerra hi ha les cases del poble.

Breu:
Una etapa més atractiva que l’anterior que transita pel mig del Parc Natural del Garraf, fora d’urbanitzacions de tota mena. Igualment passarem per la Morella, el cim més alt del massís, i tot seguit farem una davallada cap a Garraf amb precioses vistes mediterrànies. Una etapa que es passeja per la típica vegetació d’aquest calcari massís molt apreciat pels espeleòlegs per la seva abundància d’avencs. Tot plegat una bona passejada per estirar les cames.

  Print Friendly and PDF

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada